Hoppa till innehåll

Certifierade handledare

Hem » Vår verksamhet » Certifierade handledare

Certifierade handledare

Utöver institutets kurser erbjuder de handledare, som vi har certifierat, nedanstående kurser i egen regi. Kurserna som erbjuds är inte grupp- eller samtalsterapi, utan en pedagogisk metod där deltagaren genomför ett eget sorgearbete med handledning och stöd från kursledaren.   

Programmet för Sorgbearbetning – gruppformat  Kursen omfattar vanligtvis åtta gruppträffar á två timmar. Under kursen får deltagaren genomföra ett eget sorgearbete.   

Programmet för Sorgbearbetning – individuellt format 
Kursen omfattar normalt åtta individuella träffar á en timme. Under kursen får deltagaren genomföra ett eget sorgearbete.  

Certifierade Handledare i Sorgbearbetning Nedan finner du några av de handledare som vi har utbildat. De flesta certifierade handledare finns dock inte med i förteckning, då vi har utbildat över 1 000 personer i metoden. För att få medverka i förteckningen behöver den certifierade handledaren även uppfylla följande erfarenhetskrav:

  • Arrangerat tre gruppkurser
  • Handlett tio individuella kursdeltagare
  • Gått vår fördjupningskurs
  • Bearbetat tio egna relationer

Samtidigt som vi förmedlar dessa kontakter vill vi vara tydliga med att handledarna arrangerar kurserna helt i egen regi. Handledarna har tillgång till stöd från oss på institutet, men ansvaret för kursens genomförande vilar helt på den certifierade handledaren. Undrar du om någon kursarrangör som inte finns med i förteckningen är utbildad av institutet, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Certifierade handledare: