Hoppa till innehåll

Sorgbearbetning Online

Individuell onlinekurs för dig som drabbats av sorger, förluster och förändringar.

Hem » Våra kurser » Sorgbearbetning Online

Sorgbearbetning Online

Kurslängd: Åtta enskilda möten om 60 minuter med personlig handledare
Avgift: 12 900 kronor
Anmälan: Bokningsförfrågan görs via respektive kursledares kontaktformulär: Anders Jansson eller Susanne Nilsson.

Sorgbearbetning Online

Individuell onlinekurs för dig som drabbats av sorger, förluster och förändringar. Utbildningen ger dig tillgång till en konkret metod för att långsiktigt och bestående bearbeta din sorg och smärta – oavsett om det är dödsfall, separation eller någon annan händelse som orsakat den.

Evidensbaserade metod

Programmet för Sorgbearbetning är världens enda evidensbaserade metod för bearbetning av sorg och bygger på mer än 40 års beprövade erfarenheter kring vad som hjälper människor i sorg, kris och förändringsprocesser. Metoden utvecklades av John James och Russell Friedman, grundare av The Grief Recovery Institute. Metoden är väl etablerad med fler än en miljon hjälpta människor världen över och uppvisar enastående resultat.

Läker tiden alla sår?

Att känna sorg när vi är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om sorg och sorgbearbetning. Sörjande får ofta höra välmenande kommentarer som ”Det blir snart bättre”, ”Var stark för barnens skull” och ”Livet går vidare”. En vanlig missuppfattning är att sorg är en automatisk process som sker i stadier eller faser, vilket med tiden ger läkning. Tid behövs för läkning, men det är vad vi fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte. Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Kursen ger dig kunskap och verktyg om hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

Kursbeskrivning

Kursen stäcker sig över 8 veckor där du tillsammans med en personlig handledare genomför en sorgbearbetning enligt Programmet för Sorgbearbetning. Bearbetningen innebär att du tar reda på vilka förluster som påverkar ditt liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare med ny energi och glädje. 
 
Egen läsning och hemuppgifter om cirka 2-3 timmar i veckan varvas med personliga möten online med din handledare. Handledaren går igenom övningar, ger instruktioner, vägledning och stöd. Du får under kursen kunskap och en djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar. Efter kursen har du möjlighet att göra ytterligare sorgbearbetning på egen hand med hjälp av det material du fått under kursen.

Kursens huvudmoment

1. Kunskap om sorg och sorgbearbetning

Textläsning och samtal med din handledare. Medvetandegöra vilken felaktig information kring sorg som vi socialiseras med. Kunskap om hur du kan bearbeta och förlösa din sorg långsiktigt och bestående.

2. Egen sorgbearbetning

Hemuppgifter med handledning. Bearbetning av en relation med hjälp av Programmet för Sorgbearbetning. Du lär dig metoden genom att praktiskt tillämpa den.

Veckoöversikt – 8 veckor
 1. Introduktion med presentationer och åtaganden
 2. Myter om sorg, intellektuella kommentarer och sökandet efter andras gillande
 3. Tillfälligt energifrigörande beteenden, samt olika typer av förluster
 4. Redogörelse av förlustdiagram
 5. Samband mellan förluster och myter, lättnader, olyckor, samt sjukdomar
 6. Redogörelse av relationsdiagram
 7. Genomgång och redogörelse av läkande faktorer
 8. Uppläsning av fullbordansbrev

Praktisk kursinformation

Kurslängd: 8 möten om 60 minuter med personlig handledare.
Datum och tid: Bestäms i samråd med din handledare. Normalt träffas ni en gång i veckan.
Ort: Ingen begränsning då ni träffas online via Zoom eller Teams.
Kursledare: Anders Jansson eller Susanne Nilsson.

I kursen ingår:

 • Metodens verktyg för egen sorgbearbetning
 • Kunskap om sorg och sorgbearbetning
 • Boken Sorgbearbetning – skickas efter kursanmälan
 • Digitalt kursmaterial

Avgift: Kostnaden för privatpersoner är 12 900 kr. För företagsfakturering tillkommer moms. Det finns möjlighet att dela upp betalningen på upp till 10 månader mot en avgift om 100 kr per delbetalning. Du kan även använda ditt friskvårdsbidrag för betala delar av din kurs. Läs mer om delbetalning, friskvårdsbidrag och bruttolöneavdrag på sidan finansiering.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Boken Sorgbearbetning läses under kursen. Klicka här för att provläsa kursbokens två första kapitel. Boken finns även att få som nedladdningsbar ljudbok.

Undervisningsformer: Du och din handledare träffas en timme i veckan under åtta veckor. Mellan träffarna läser du ur boken Sorgbearbetning och gör en hemuppgift baserat på läsningen och det ni gått igenom under föregående möte.

Övrigt: Du behöver göra ett åtagande om att fokusera på sorgbearbetning under de åtta kursveckorna. Detta innebär att du behöver vara villig att göra hemuppgifter med läsning och skrivuppgifter varje vecka, vilket tar cirka 2-3 timmar per kurstillfälle.

Boka kurs: Bokningsförfrågan görs via respektive kursledares kontaktformulär: Anders Jansson eller Susanne Nilsson.