Hoppa till innehåll

Evidensbaserad metod

Hem » Programmet för Sorgbearbetning » Evidensbaserad metod

Evidensbaserad metod

Forskning genomförd vid Kent State University har visat evidens på att The Grief Recovery Method®, vilket i Sverige heter Programmet för Sorgbearbetning™, är effektivt när det gäller att hjälpa sörjande att bearbeta känslomässiga förluster.1

Studien visar att Programmet för Sorgbearbetning™ leder till att den sörjandes kunskaper, attityder, värderingar och beteenden förändras på ett sätt som möjliggör känslomässig läkning.

Publicerad svensk studie
Mälardalens högskola har genomfört en oberoende utvärdering som visar på metodens goda resultat.2 Studien visar att metoden leder till märkbart positiva effekter på de vanliga sorgereaktionerna med minskad nedstämdhet, energiförlust och koncentrationssvårigheter som följd.

Andra positiva resultat är att deltagarna efter kursen upplevde lättnad, ökad närvaro, samt en minskning av stress, rädsla, ilska och skuldkänslor. Dessutom beskrev många att de fick en bättre känslomässig relation till sig själva och andra.

Kontinuerligt kvalitetsarbete
Kvalitet, trygghet och konkreta resultat är en central del i vårt arbete. För att kontinuerligt säkerställa kursernas höga standard och kursledarnas kompetens utvärderar vi alla kurser.

Som ett resultat av vårt kvalitetsarbete har vi drygt 99 % nöjda kursdeltagare och 97 % av våra deltagare rekommenderar kursen till andra. Nedan redovisas resultaten av cirka 1500 enkätsvar.

Kvalitetsuppföljning direkt efter avslutad kurs
Vad tyckte du om kursen?
Mycket bra
88 %
 
diagram_1_2011
Bra
11 %
 
Neutral
1 %
 
Dålig
0 %
 
 
Hur upplevde du kursledaren?
Mycket lämplig
93 %
 
diagram_2_2011
Lämplig
6 %
 
Neutral
1 %
 
Dålig
0 %
 
 
Resultatuppföljning ett år efter avslutad kurs
Rekommenderar du kursen till andra?
Ja
97 %
 
diagram_3_2011
Nej
3 %
 
 
Har du fått ett positivt resultat av kursen?
Ja
94 %
 
diagram_4_2011
Nej
6 %
 


1) The Grief Recovery Method® Instrument: Development and validation for construct validity of the treatment. (2018) Rachael D. Nolan, Kent State University.

2) Att uppleva och bearbeta sorg (2007) Camilla Ihrmark, Mälardalens högskola, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap. Studien har antagits för publicering i den amerikanska medicinska tidskriften Omega – Journal of Death and Dying med utgivning hösten 2011.