Hoppa till innehåll

Möta vuxna i sorg

Hem » Vad är sorg? » Möta vuxna i sorg

Möta vuxna i sorg

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion. Det är inget fel på sörjande. De behöver inte förändras eller tröstas.

Uppmuntrande kommen­tarer och goda råd, trots att de sägs i all välmening, är oftast till liten hjälp. Däremot har sörjande ofta ett stort behov av att få lätta sitt hjärta för någon som kan lyssna med värme och bevara ett förtroende.

Nedan finner du något av det vi vill förmedla kring att möta vuxna i sorg.

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion
Sorg är i grunden inget problem som behöver lösas. Det är okej att vara ledsen när något sorgligt händer. Däremot kan den sörjande behöva visst stöd. Stanna upp och ge av din tid. Att finnas till hands och lyssna räcker långt.

Ge stöd istället för tröst
Tillåt känslomässiga uttryck och starka sorgreaktioner utan att döma, analysera eller kritisera. Kom inte med intellektuella kommentarer och ge inte  goda råd. Var ett hjärta med öron, utan mun. Att krama och hålla om, utan att klappa eller stryka, tillåter känslouttryck och distraherar inte den sörjande från sin sorg.

Normala sorgereaktioner
Vanliga sorgereaktioner är en känsla av bedövning, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, förändrade matvanor, sömnförändringar, samt stor trötthet och energiförlust. Var samtidigt medveten om att var och en reagerar olika, samt att sorgereaktionerna kan variera över tiden även hos individen. Jämför inte heller olika förluster, vilket vi ofta gör för att minimera känslor. Respektera var och ens unika upplevelse.

Sorg kan orsakas av olika förluster
Oftast förknippar vi sorg med dödsfall, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Dödsfall, skilsmässor, separationer, flytta, husdjurs död, förlust av tillit och trygghet är bara några av de olika händelser som kan utlösa sorg.

Läs mer: Sorg på arbetsplatsen >>