Hjälpa andra – Certifieringskurs

Kurslängd: Fem heldagar
Avgift: 15 900 kronor 

 

Certifieringskurs i Sorgbearbetning
Kommer du i kontakt med människor i sorg, kris och förändringsprocesser genom ditt arbete? Eller har du upplevt egen sorg och vill hjälpa andra? Certifieringskursen i sorgbearbetning är en av de mest kompletta utbildningar som finns gällande sorgbearbetning och är speciellt utvecklad för dig som vill hjälpa andra. Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att hjälpa människor som drabbats av olika sorger och förluster. Efter avslutad kurs får du som certifierad handledare hjälpa andra enskilt eller i grupp efter vår metod.

 

Världens enda evidensbaserade metod
Programmet för Sorgbearbetning är världens enda evidensbaserade metod för bearbetning av sorg och bygger på mer än 40 års beprövade erfarenheter kring vad som hjälper människor i sorg, kris och förändringsprocesser. Metoden utvecklades av John James och Russell Friedman, grundare av The Grief Recovery Institute. Metoden är väl etablerad med fler än en miljon hjälpta människor världen över och uppvisar enastående resultat.

 

Kursbeskrivning
Kursen sträcker sig över fem dagar där du de första tre dagarna gör egen sorgbearbetning, eftersom du behöver bottna i din egna sorger och förluster innan du hjälper andra. Detta innebär att du inte behöver gå workshopen för egen bearbetning innan du certifierar dig. Den egna bearbetningen varvas med föreläsningar kring sorg och sorgbearbetning, så att du får kunskap och en djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar. Därefter följer två dagar kring hur du möter människor i sorg, vad du säger och inte säger, samt hur du rent konkret kan hjälpa andra utifrån den metod du själv har tillämpat under kursen.

 

Kursens fyra huvudmoment

1. Kunskap om sorg och sorgbearbetning (föreläsningar). Medvetandegöra vilken felaktig information kring sorg som vi socialiseras med. Kunskap om hur vi kan bearbeta och förlösa sorg långsiktigt och bestående.

2. Egen sorgbearbetning (övningar enskilt och i liten grupp). Bearbetning av en egen relation med hjälp av Programmet för Sorgbearbetning. Vi lär oss metoden genom att praktiskt tillämpa den.

3. Möta människor i sorg (kommunikationsövningar). Kunskap och kommunikationsverktyg för att möta sörjande på ett professionellt och adekvat sätt.

4. Praktiskt kring att hjälpa sörjande (genomgång av kursmanualer och övrigt kursmaterial). Lär dig tillämpa Programmet för Sorgbearbetning för att hjälpa andra sörjande enskilt och i grupp.

 

Certifiering
Som certifierad handledare får du hålla egna fysiska kurser enskilt och i grupp enligt Programmet för Sorgbearbetning. Till din hjälp får du en komplett kursmanual med lärarhandledning och övningsuppgifter för dina deltagare – kopplade till boken Sorgbearbetning. Uppstår frågor efter kursens slut ingår kostnadsfri handledning utan tidsbegränsning. Som certifierad får du även ett färdigt föredragsformat, samt foldrar och texter som du kan använda dig av i din verksamhet. 

 

Praktisk kursinformation

Kurslängd: Kursen omfattar fem heldagar 09:00-17:00, sista kursdagen 09:00-15:00. På kvällarna behöver du avsätta ungefär en timme för hemuppgifter. 
Datum: Se längst ner på sidan.
Ort: Stockholm, Göteborg och Malmö.
KursledareAnders MagnussonSusanne Nilsson eller Anders Jansson.
Avgift: För privatpersoner 15 900 kr. För företagsfakturering tillkommer moms.
Delbetalning: Det går att dela upp betalningen på upp till 10 månader mot en avgift om 100 kr per delbetalning. Läs mer under Priser och finansiering.

 

I kursen ingår:

 • Kunskap om sorg och sorgbearbetning
 • Verktyg på för egen bearbetning
 • Metod för att hjälpa andra att bearbeta olika sorger och förluster
 • Samtalsmetodik för att möta andra i sorg, kris och förändring
 • Personlig handledning kring metoden utan tidsbegränsning
 • Återträffar för ytterligare egen sorgbearbetning
 • Boken Sorgbearbetning (skickas efter kursanmälan)
 • Kursmaterial för egen bearbetning och föreläsningsanteckningar
 • Kursmanual för att hålla egna fysiska kurser i grupp och individuellt
 • Kompendium med samtalsmetodik och kommunikationsövningar
 • PowerPoint-format för egna föredrag
 • Foldrar och texter för presentation av metoden i egen verksamhet

 

Krav för certifiering: För certifiering krävs närvaro under hela kurstiden, samt att övningarna som ingår i utbildningen genomförs. Certifiering med diplom ger dig rätten att arrangera fysiska kurser enskilt eller i grupp enligt vårt 8-gångersformat Programmet för Sorgbearbetning med högst två träffar per vecka.

Undervisningsformer: Föreläsningar varvas med enskilt arbete, diskussioner och gruppövningar. På kvällstid behöver deltagaren avsätta cirka en timme för hemuppgifter. 

Förkunskaper: Inga formella förkunskaper krävs, men boken Sorgbearbetning bör läsas innan kursstart. Genom att läsa och reflektera kring dina föreställningar om sorg förbereder du dig mentalt inför kursen. Klicka här för att provläsa kursbokens två första kapitel. Boken finns även att få som nedladdningsbar ljudbok. Du behöver inte gå kursen Workshop – Egen bearbetning då egen sorgbearbetning ingår i certifieringskursen. 

Efter certifiering: För att stödja dig i din fortsatta egna sorgbearbetning erbjuder vi kostnadsfria återträffar. Vill du efter din certifieringen fördjupa dig ytterligare i metoden erbjuder vi även en fördjupningskurs

Övrigt: Närvaro är obligatorisk under hela kursen, både för deltagarnas egna skull och för tryggheten i gruppen. Det kan även vara bra att inte boka in andra aktiviteter under kurskvällarna, samt att avsätta tid för vila och reflektion dagen efter kursen.

Kost och logi: Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. Vi serverar ostsmörgås på förmiddagen, samt fruktsmoothie utan mejeriprodukter på eftermiddagen. Kaffe/te och frukt serveras genomgående under dagen. För lunch finns flera bra restauranger nära kurslokalen. Det finns även möjlighet att värma egen mat. Om du kommer från annan ort så klicka här för våra boendeförslag.

Speciellt för kurs i Falkenberg: För Falkenbergskursen tillkommer obligatoriska 750 kr för KRAV-märkt fika och lunch. Det finns även möjlighet till boende på den fantastiska KRAV-märkta kursgården Sörby. Priset för 4-5 nätter i eget rum är 3 000 kr, alt. 2 000 kr för delat dubbelrum (plus moms för företag). I boendekostnaden ingår även frukost och middag. För boende på Sörby kontakta Liselotte Abel (073-708 00 29, info@sorbynaturhalsogard.se). Falkenberg

 


Kursdatum


Kurser våren 2022
31 januari - 4 februari (v. 5)   –   Göteborg (Mötesplats Göteborg)
7 anmälda kursdeltagare. 9 platser kvar.

14 februari - 18 februari (v. 7)   –   Stockholm (Tegnérgatan 24)
13 anmälda kursdeltagare. 3 platser kvar.

25 april - 29 april (v. 17)   –   Stockholm (Tegnérgatan 24)
6 anmälda kursdeltagare. 10 platser kvar.

9 maj - 13 maj (v. 19)   –   Göteborg (Mötesplats Göteborg)
0 anmälda kursdeltagare. 16 platser kvar.

16 maj - 20 maj (v. 20)   –   Malmö (Kockum Fritid)
1 anmälda kursdeltagare. 15 platser kvar.

27 juni - 1 juli (v. 26)   –   Stockholm (Tegnérgatan 24)
1 anmälda kursdeltagare. 15 platser kvar.

Anmälan >>

Ladda ner kursbeskrivning som PDF >>