Hoppa till innehåll

Sorg på arbetsplatsen

Hem » Vad är sorg? » Sorg på arbetsplatsen

Sorg på arbetsplatsen

Erbjud hjälp, men ha tålamod
Erbjud gärna professionell hjälp med bearbetning av sorgen, men forcera inte. Låt medarbetaren få ta sin tid att fatta sitt  beslut. Kom ihåg att sorgbearbetning kräver egen delaktighet.

Undvik större förändringar
Sorg orsakas inte bara av förluster, utan även av förändringar. Det är därför viktigt med kontinuitet efter en större förlust. Undvik om möjligt större förändringar på arbetsplatsen och i arbetssituationen kort inpå förlusten.

Informera i samförstånd
När en medarbetare har drabbats av en större förlust är det oftast lämpligt att relativt omgående informera övriga på arbetsplatsen om vad som har hänt. Kom ihåg att komma överens med den drabbade om vad som ska kommuniceras till kollegorna.

Håll en kort samling
Informera berörda kollegor samtidigt genom en samling. Normalt kommer den drabbade inte vilja närvara vid detta tillfälle. Håll det kort och gör ingen stor sak av det. Informera bara om vad som har hänt och besvara eventuella frågor. Hänvisa även framtida frågor till ledningen, så att den sörjande slipper besvara samma frågor gång på gång.

Starka känslor smittar
Kollegorna till den drabbade har ofta ett behov av att ventilera sina tankar och känslor kring den uppkomna situationen. Detta märks inte minst vid den korta samlingen, vilket då också fungerar som ett avlastande samtal för övriga på arbetsplatsen. När någon annan drabbas av en förlust väcker det nämligen ofta egna obearbetade sorger till liv. Även här kan du behöva stanna upp och ge av din tid, samt i vissa fall även erbjuda professionell hjälp.

Läs mer: Husdjur och sorg >>