Hoppa till innehåll

Referenser

Referenser

lotta

Lotta Mörner
”Kursen har gett mig ett fantastiskt verktyg som verkligen fungerar. Alla bär vi på någon sorg eller förlust och jag tror att de flesta skulle ha nytta av att gå kursen. I mitt arbete och i möten med min personal har jag haft stor nytta av dessa kunskaper. Att gå kursen är en av de bästa investeringar jag har gjort.”

birgitta

Birgitta Morén
”I mitt arbete som facklig ordförande får jag kontakt med personer i samband med uppsägningar och problem på arbetsplatsen. Utbildningen gjorde att jag kan ta hand om dessa personer på ett bra sätt. Kursen har också varit till hjälp när personer ska återgå till arbetet efter en frånvaro. Även för min egen del har utbildningen betytt mycket.”

Raymond Ahlgren
”Jag lärde mig att se på mina känslor på ett helt nytt
och befriande sätt. Jag förstod att sorgen jag burit på i hela mitt vuxna liv inte behövde vara en del av mitt resterande liv. Jag släppte det förflutna och mina förluster. Istället fann jag en glädje, frid och energi som jag inte visste fanns inom mig.”

Lisa Kerstinsdotter
”Jag har haft många förluster i mitt liv som hindrat mig från att leva fullt ut. Jag gick i samtalsterapi i flera år, men fick aldrig den där frihetskänslan som jag längtade så efter, trots mycket arbete med relationerna. Sorgbearbetningen var det som till slut hjälpte mig. Det är ett fantastiskt frigörande verktyg som kan användas på alla aspekter i livet. Jag är innerligt tacksam. Det funkar verkligen och nu är jag fri!”

Fransisko Condro
”Kursen gav mig ett instrument för att hela och läka sorger. Kursen gav också ett personligt helande och läkande genom det sätt som vi deltagare fick arbeta med vår egen sorg. I min profession som livscoach möts jag ofta av olika uttryck för sorg. Före kursen på Institutet upplevde jag en kunskaps- lucka i mitt yrke. Jag visste inte riktigt hur jag skulle möta mina klienter i deras sorg. Nu vet jag och nu kan jag möta dem både på ett professionellt och medmänskligt plan.”

Göran Sachs
”Efter 30 års äktenskap valde min fru att lämna mig.
Skilsmässan kom som en chock och försatte mig i en livskris. Kursen fick mig bokstavligen att vända ut och in på mig, mina värderingar och mitt känsloliv. Det var en smärtsam och omvälvande upplevelse, men hur motsägelsefullt det än låter var det samtidigt lugnande. Kursen gav mig hjälp, råd och mod att gå vidare.”

Anna Wilsby
”Kursen har hjälpt mig att möta andras och min egen sorg. I mitt arbete möter jag dagligen människor som behöver bearbeta tidigare händelser. Innan kursen ville jag ge ’rätt svar eller lösning’ för att trösta. Nu kan jag lyssna och vara med det som är. Kursen gav även verktyg för att möta och bearbeta alla slags förändringar. Min livskvalitet har ökat mer än jag hade kunnat ana.”

Hans Korduner
”Jag har äntligen fått en okomplicerad och fungerande metod att använda när jag vägleder andra. En enkel metodik som verkligen håller vad den lovar. I min coachning är det en verklig ”konservöppnare” när inget framtidsprat räcker till. En lösning på de sorger som vi människor ofta går och bär på. Jag har dessutom själv blivit kvitt det emotionella bagage jag burit på.”

Helene Neuss
”Sorgbearbetning har lärt mig att strukturerat konkretisera relationerna till både levande och döda personer i mitt liv. Genom att fullborda dessa relationer med hjälp av min nya kunskap, kan jag hantera min del av relationen och sorgen på ett friare sätt. Det har även gett mig möjlighet att se på och ta ansvar för relationen till mig själv.”

Jens Kvistgaard
”Genom detta konkreta och enkla handlingsprogram har jag fått ny energi och ökad förståelse för mina och andras känslomässiga reaktioner. Jag har blivit tydligare och bättre på att kommunicera. Att kunna skilja på känslomässiga uttryck och intellektuella faktum är en gåva. Jag har verkligen fått användning av det jag har lärt mig i både mitt arbete och privatliv. En investering för livet!”

Madeleine Söderström
”I mitt arbete med rehabilitering har jag bl.a. använt mig av sorgbearbetning. Våra klienter har diagnoser som panik-
ångest, utmattningssyndrom, fibromyalgi och missbruk. Metoden leder till att hinder hos individen lindras eller elimineras. Det ger ny energi och livsglädje, vilket gjort att många återgått till arbete efter flera års sjukskrivning. Sorgbearbetning som verktyg rekommenderar jag varmt.”

Martha Gordes-Lindberg
”Att varva föreläsningar med konkreta arbetspass och tid för eftertanke tyckte jag om med kurskonceptet. Kursen var en lektion i att vara sann mot mig själv och min omgivning. Den gav insikt, mod, inspiration och ny livsenergi. Upplevelsen förstärktes genom personalens vänliga bemötande och omhändertagande, allt från fikastundens utbud till det generöst utdelade kursmaterialet.”

Miodrag Jankovic
”Sorgbearbetningen gav mig både insikter och kunskap.
Det var vikigt för mig att ge mina barn rätt information om sorg. Jag lärde mig också att möta sörjande på rätt sätt, både privat och i mitt yrke. Sorgen kan vara så smärtsamt att man tror att man aldrig kommer över den. Kursen fick mig att inse att alla sorger, stora som små, går att bearbeta. Att gå kursen är bland det allra viktigaste jag har gjort – för mig, min familj och min omgivning.”

Stina Näslund
”I mer än fem år försökte jag hantera sorgen efter min dotter som tog sitt liv. När nästa stora förlust drabbade mig hade jag inte kraft att klara av den. Kursen blev min räddning. Jag upptäckte att det fanns ett sätt att både läka mina stora sorger och att ta hand om alla de mindre förluster som kantat min väg genom livet. Jag vet inte hur jag hade klarat mig utan metoden för sorgbearbetning.”

Medina Törrissen
”Kursen och verktygen har betytt att jag fått förmågan att leva vidare i glädje och tacksamhet istället för i smärta. Jag känner en otrolig frihet och har äntligen försonats med det jag har gått igenom. Andra metoder kanske är bra, men den här har varit bäst för mig. Det finns inga genvägar att bli kvitt obearbetad sorg. Att få förmedla detta verktyg vidare till andra är glädje och magi för mig.”

Senija Sarkis
”Innan kursen hade jag bra teoretisk förståelse kring sorg, däremot saknade jag verktyg för att hantera den. Kursen har lärt mig förstå sorg ur ett praktiskt och känslomässigt perspektiv. Den har gett mig ett inre lugn och en trygghet i att möta både egen och andras förluster. Jag har också fått ett naturligt förhållningssätt till sorg. Med varmt hjärta rekommenderar jag kursen.”

Michel Hübinette
”En vän som förlorat sin man berättade om kursen. Min första tanke var ’Gud vad tungt och jobbigt’. Min vän var dock oerhört entusiastisk över kursen, så jag anmälde mig. Det blev det mest omvälvande jag gjort i mitt liv. Den känslomässiga resan och kunskapsinsikten om sorg var oerhört givande. Trots det ’tunga’ i ämnet var stämningen på kursen livfull med både tårar och skratt. Jag hade aldrig kunnat tro att jag skulle gå en sorgkurs och ha så trevligt och få så mycket hjälp samtidigt.”

Citat från andra kursdeltagare

”Mycket bra kurs! Var orolig och nervös innan. Men skönt nu i efterhand. Mycket känslofyllt! Nu har jag fått ett redskap och ska arbeta vidare med fler relationer och förluster.”

”Kursen har varit mycket bättre än vad jag trodde. Har upptäckt en mängd förluster på vägen som jag nu vill arbeta med. Är även glad att jag nu fått ”verktyg” att arbeta med när det gäller hur jag skall möta andras sorg. Något jag hade mycket svårt för innan. Ett stort tack för en mycket givande kurs och en mycket kompetent och duktig kursledare!”

”Det är så konstigt jag känner mig så fri, lycklig och orädd. Tusen ton är borta från mina axlar! Ibland, de senaste veckorna, har jag nästan blivit hög på mig själv. Jag har fått en sådan enorm styrka och jag vet inte riktigt från vad, det enda som är annorlunda i mitt liv är kursen. Kursen har gjort en stor skillnad i mitt liv.”

”Det var blandade känslor, del lite jobbigt att gå tillbaka och plocka fram det som varit obearbetat sedan länge och efteråt en upplevelse av både lättnad blandat med lite tomhet. Nu ca en vecka efter kursen känns det riktigt bra och jag tror att jag förlåtit och därmed kunnat lämna ”igår” för att komma ett steg närmare ”idag”.”

”Jag känner mig lättad. Har jobbat med min relation till min pappa som lever. Relationen har inte varit bra sedan mina föräldrar skiljdes och påverkat mitt liv mycket i över 30 år. Jag tycker att det känns så skönt att ha fått sätta ord på allt gått och burit på. Jag ser framemot att kunna leva resten av livet utan den tyngden på mina axlar. Stort tack!”

”Det har varit en stor befrielse – jag har upptäckt glädje under alla lager av sorg. Jag känner oerhörd tacksamhet och ödmjukhet och kärlek gentemot mina två gruppmedlemmar som stöttat mig förbehållslöst och varit fullkomligt ärliga i sin kommunikation. Jag kommer att gå vidare med mina egna relationer och visa familj och vänner boken. Stort, varmt tack – Anders, du har hjälpt mig att hjälpa mig själv.”

”Jag upplever att jag kan fortsätta utveckla mina relationer. Jag är säkrare i mitt förhållande till sorg. Jag uppskattar att det är mycket positivt med allt konkret arbete. Det var bra att vara aktiv själv. Starkt och användbart.”

”Är jättenöjd. Känns som det är en kurs vars innehåll/verktyg jag kommer att fortsätta använda. Hela livet!”

”Det är det jävligaste och absolut det bästa som hänt mig! Hur något så strukturerat uppbyggt och objektivt, kan så fullständigt dra igång ett jordskred! Eller snarare ett vulkanutbrott. Jag hade flytt ifrån en hel del upptäckte jag och med kursens hjälp. Men jag behöver inte fly längre, visst har det gjort ont men så avstressad som jag är nu har jag inte varit på många år! Jag börjar känna igen mig själv -full av livslust, nyfikenhet och jävlaranamma.”

”Har tänkt skriva till dig och berätta att jag börjar tro på att det ska ”hålla” för mig. Jag uttryckte ju en viss tveksamhet att sorgbearbetningen skulle hjälpa i långa loppet. Men det bär faktiskt. De gånger jag känt ledsnad eller sorg har det visat sig bero på ihågkomster som jag inte tog upp under kursen. Eftersom jag burit på sorg i relation till min mamma i mer än 45 år så antar jag att jag får ”rensa ut” allteftersom ”nya” minnen poppar upp. Och att det antagligen tar rätt lång tid. Men det gör ingenting, för jag känner stor glädje och tillförsikt nu. Och är oerhört tacksam att jag fått chansen att lära mig hur man läker sig själv. Sorgbearbetningskursen borde heta ”livsglädjekurs” för det är livsglädje man får på köpet.”

”Jag kom hit med förhoppningen att kunna förstå och hjälpa människor i sorg. Det infriades över förväntan. Det jag också fick med mig var att förstå vikten av att ha fullbordat det jag behöver fullborda för att kunna vara här och nu. För mig innebär detta att jag nu i min roll som coach kan vara en mycket bättre lyssnare och ett större stöd. Det vill säga sådant jag fastnat i innan som gjorde att jag inte kunde vara närvarande när en klient berättade om en liknande situation jag upplevt, då slutade jag lyssna aktivt, det vill säga var inte i nuet. Nu har detta gett mig en mycket större harmoni både till mig själv och för mina klienter eftersom jag blir bättre på att höra vad de försöker säga. Tack för allt du gett och mentalt bjudit på.”

”Mina förväntningar på kursen blev redan första dagen omkullkastade. Hade förväntat mig intellektuella förklaringar om sorg, samt givetvis även redskap för att hjälpa människor i sorg. Hade även läst att egen sorgebearbetning ingick, men hade inte införlivat detta i vare sig tanke eller känsla eller handling. Anders ord gick direkt till mitt hjärta, och tryggheten i gruppen fick mig att våga uttala och sätt ord på det som jag burit på så länge. Kursen har gett mig insikter om mitt eget liv och jag känner nu kärlek, men även vemod. Jag kommer att snarast starta en sorgbearbetningskurs. Målet är att öppna en sorgebyrå där bland annat sorgebearbetning i grupp samt individuellt erbjuds. Men först ska alla relationer bearbetas. Min upplevelse av kursen är mycket positiv. Miljön, fruktskålen, de tända ljusen, marschallen när vi kom, kursledarna, den sena drinken, all generositet och kärlek. Tack alla.

”Efter år av samtalsterapier med psykologer, terapeuter, aggressionsterapeuter och liknande har jag blivit tom inombords. Kursen har fyllt på med energi inför framtidens möten med förluster. Jag skulle gladeligen ha bytt ut alla årens terapeuter mot denna kurs.”

”I mitt arbete med människor i livets slutskede kan jag bemöta deras sorg på ett nytt sätt. Likväl när de gått bort kunna bemöta deras anhöriga på ett nytt sätt.”

”Det känns nu som om jag kommer att gå härifrån med en stark känsla av att livet är lättare än vad jag lärt mig att tro. Kursen har givit mig kunskap om att jag kan lösa mina känslomässiga situationer istället för att bara prata om det som känns jobbigt.”

”Redan från början upplevde jag starka känslor, fantastiska upplevelser av tillit, tro på förlösning av sorg och smärta, att träffa människor med en vilja och kraft att hitta vägen till en bättre tillvaro gav mig kraft och energi. Jag lärde mig mycket av deltagarnas reaktioner och erfarenheter. Att handlingsprogrammet fungerar visade deltagarna tydligt. Det gick inte att ta miste på alla som kom dit med sorger och bekymmer och som sista dagen gnistrade av energi och lust att ta itu med sina liv! En stark och kärleksfull känsla.”

”Det magiska i kursen ligger i enkelheten.”

”Som terapeut i psykosyntes träffar jag människor som jag märker har sorg. Jag insåg även att de var den känslan som jag hade minst kunskap om men även den känslan som jag tryck ned mest. Jag ser inga begränsningar i möjligheten att nå ut med ökad kunskap om sorg.”

”Jag blev medveten om hur rädd jag varit för egen sorg och andras sorg. Jag tycker att en större medvetenhet om sorgen i livet ger en större glädje i allt det goda som finns och denna känsla skapas på kursen. Det är ju verkligen en livsglädjeskurs. Jag blev mer tacksam för det jag hade och har. Jag tyckte också att jag fick en annan effekt, nämligen att jag kunde sluta oroa mig för eventuella framtida sorger och förluster. Jag kände att jag kunde uttrycka mer kärlek och tacksamhet till dem jag älskar. Jag kunde lägga en hel del bitterhet bakom mig. Jag tyckte att kursen gav hopp och insikt samt en viktig möjlighet att bearbeta förluster, fullborda relationer och få många viktiga lärdomar om sorg och förluster. Jag blev mer ödmjuk inför smärta som livet bär med sig.”

”Mycket bra. Jag har tidigare gått i terapi för min sorg, pratat i oändlighet med vänner och familj, mediterat och arbetat med verktyg utifrån mental träning (som jag både är utbildad inom och själv arbetar med). Verktygen härifrån är klart överlägsna. När jag började i onsdags så var jag så trött i hjärta och själ att jag knappt kunde stå upp. Efter att ha läst upp 2 brev är jag pigg, fylld av energi och en stor bit av mitt hjärta har tinat upp. Jag ser fram emot att fortsätta göra diagram och brev. Tänker arbeta med detta både individuellt och i grupp. Jag trodde att jag skulle känna mig nedstämd av att höra andras berättelser men det är tvärtom. Inte heller har jag ”sugit” åt mig deras berättelser som jag tyvärr annars har en tendens att göra. Jag har lärt mig fantastiskt mycket om mig själv, mitt sätt att vara och tänka. Tack!”

”Den värdefullaste kurs jag gått, både för mig själv och hela min omgivning. Jag tycker att jag har god självkännedom. Efter dessa dagar har jag betydligt mer. Kursen är mycket proffsigt upplagd och som jag ser det väl genomtänkt både innehållsmässigt, arbetet ni lagt ned på stenciler, kurskompendier m.m. Känslan av värme, medmänsklighet, ”renhet”, kärlek genomsyrar hela kursen från första telefonsamtalet till sista kursdagen – gott fika, tilltugg och smoothies.”