Hoppa till innehåll

Fonus – Diplomeringskurs Möta andra

Hem » Samarbeten » Fonus – Diplomeringskurs Möta andra

Diplomeringskurs Möta andra

Kurslängd: Tre heldagar
Avgift: 12 900 kronor per person

Möta andra
Diplomeringskurs i att möta andra i kris, sorg och förändringsprocesser är en uppdragsutbildning speciellt framtagen för dig som i ditt arbete möter människor som drabbats av olika sorger och förluster. Utbildningen ger verktyg för att möta sörjande på ett personligt och professionellt sätt. Kursen ger även tillgång till en konkret metod för långsiktig och bestående bearbetning av egna förluster och förändringar.  

Att möta människor i sorg och kris
När personer i vår närhet drabbas av dramatiska eller smärtsamma händelser är det lätt att känna sig osäker och otillräcklig. Vad ska vi säga? Hur ska vi säga det? Bristande kunskap kring hur vi möter människor i sorg och kris leder ofta till att omgivningen ofrivilligt undviker samtalsämnet eller den sörjande. Det gör att den drabbade riskerar att bli känslomässigt ensam och övergiven i sin sorg. Den sörjande hindras därmed i sin bearbetning, vilket ofta leder till negativa konsekvenser i både privat och i yrkeslivet.

Kursbeskrivning

Kursen sträcker sig över tre dagar. Under kursen varvas föreläsningar med övningar för att du ska få en teoretisk och praktisk förståelse för hur du möter sörjande. Du får även göra ett eget sorgearbete med hjälp av den evidensbaserade metoden Programmet för Sorgbearbetning. Genom att bearbeta dina egna sorger och förluster minskar du risken för att dessa ligger i vägen i ditt möte med sörjande, samtidigt som du får upplevelsen av att bli bemött på ett korrekt sätt. Dessutom får du genom de övriga kursdeltagarnas bearbetning praktisk tillämpning av att möta andra människor i sorg. Kursen innehåller även konkreta kommunikationsövningar för att möta sörjande.

Efter kursen har du fått de verktyg du behöver för att möta människor i kris och sorg på ett professionellt och bra sätt. Du har även fått tillgång till en metod för att bearbeta egna tidigare förluster och kommande förändringar. Genom våra kostnadsfria återträffar som hålls löpande ges du dessutom möjligheten att ytterligare fördjupa dina kunskaper i ämnet.

Kursens tre huvudmoment
1. Kunskap om kris, sorg och sorgbearbetning (föreläsningar). Bli medveten om vilken felaktig information kring sorg som vi socialiseras med. Kunskap om hur vi kan bearbeta och förlösa sorg långsiktigt och bestående.

2. Egen sorgbearbetning (övningar enskilt och i liten grupp). Bearbetning av en egen relation med hjälp av Programmet för Sorgbearbetning. Vi lär oss metoden genom att praktiskt tillämpa den.

3. Möta människor i sorg (kommunikationsövningar). Kunskap och kommunikationsverktyg för att möta sörjande på ett professionellt och adekvat sätt.

Praktisk kursinformation

Kurslängd: Kursen omfattar tre heldagar 09:00-17:00. På kvällarna behöver du avsätta ungefär en timme för hemuppgifter.
Datum: Kursdatum bestäms i samråd med uppdragsgivaren.
Ort: Stockholm eller annan ort som uppdragsgivaren önskar.
Kursledare: Anders MagnussonSusanne Nilsson eller Anders Jansson.

I kursen ingår:

  • Kunskap om kris, sorg och sorgbearbetning
  • Verktyg för egen bearbetning
  • Samtalsmetodik för att möta andra i sorg
  • Återträffar för ytterligare egen sorgbearbetning
  • Boken Sorgbearbetning (skickas efter kursanmälan)
  • Kursmaterial för egen bearbetning och föreläsningsanteckningar
  • Kompendium med samtalmetodik och kommunikationsövningar

Avgift: Kostnaden är normalt 12 900 kr per person plus moms, men faktiskt pris är beroende på antal deltagare, kurslokal, resa och boende. Kontakta oss gärna för offert.
Krav för diplomering: Diplom erhålls efter fullföljd kurs. För att bli diplomerad krävs närvaro under hela kurstiden, samt att de övningar som ingår i utbildningen genomförs. 
Undervisningsformer: Föreläsningar varvas med enskilt arbete, diskussioner och gruppövningar. På kvällstid behöver deltagaren avsätta cirka en timme för hemuppgifter. 
Förkunskaper: Inga formella förkunskaper krävs, men boken Sorgbearbetning bör läsas innan kursstart. Genom att läsa och reflektera kring dina föreställningar om sorg förbereder du dig mentalt inför kursen. Klicka här för att provläsa kursbokens två första kapitel. Boken finns även att få som nedladdningsbar ljudbok
Efter diplomeringen: För att stödja dig i din fortsatta egna sorgbearbetning erbjuder vi kostnadsfria återträffar. Vill du efter din diplomering fördjupa dig ytterligare i metoden erbjuder vi även en fördjupningskurs.
Övrigt: Närvaro är obligatorisk under hela kursen, både för deltagarnas egna skull och för tryggheten i gruppen. Det kan även vara bra att inte boka in andra aktiviteter under kurskvällarna, samt att avsätta tid för vila och reflektion dagen efter kursen.
Kost och logi: Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår vid kurs i våra lokaler i Stockholm. Vi serverar då ostsmörgås på förmiddagen och fruktsmoothie utan mejeriprodukter på eftermiddagen. Kaffe/te och frukt serveras genomgående under dagen. För lunch finns flera bra restauranger nära kurslokalen. Det finns även möjlighet att värma egen mat. Om du kommer från annan ort så klicka här för våra boendeförslag.


KursdatumDet finns inga kursdatum inlagda.

Boka kurs