Möta andra – diplomeringskurs (enbart uppdragsutbildning)

Kurslängd: Uppdragsutbildning om tre heldagar.
Avgift: Normalt 9 900 kronor/person, men kontakta oss gärna för offert.
  

Diplomeringskurs i att möta andra i sorg, kris och förändringsprocesser
är en uppdragsutbildning speciellt framtagen för er som i ert arbete möter människor som drabbats av olika sorger och förluster. Utbildningen ger verktyg för att möta sörjande på ett personligt och professionellt sätt. Kursen ger även tillgång till en konkret metod för långsiktig och bestående bearbetning av egna förluster och förändringar.
 

Att möta människor i sorg och kris
När personer i vår närhet drabbas av dramatiska eller smärtsamma händelser är det lätt att känna sig osäker och otillräcklig. Vad ska man säga? När ska man säga det? Hur ska säga det? Bristande kunskap kring hur man möter människor i sorg och kris leder ofta till att omgivningen ofrivilligt undviker samtalsämnet eller den sörjande. Det gör att den drabbade riskerar att bli känslomässigt ensam och övergiven i sin sorg. Den sörjande hindras därmed i sin bearbetning, vilket ofta leder till negativa konsekvenser i både arbete och privatliv.
 

Kursbeskrivning
Kursen sträcker sig över tre dagar. Under kursen varvas föreläsningar med övningar för att du ska få en teoretisk och praktisk förståelse för hur man möter sörjande. Du får även göra ett eget sorgearbete med hjälp av metoden Programmet för Sorgbearbetning. Genom att bearbeta dina egna sorger och förluster minskar du risken för att dessa ligger i vägen i ditt möte med sörjande, samtidigt som du får upplevelsen av att bli bemött på ett korrekt sätt. Dessutom får du genom de övriga kursdeltagarnas bearbetning praktisk tillämpning av att möta andra människor i sorg. Kursen innehåller även konkreta kommunikationsövningar för att möta sörjande.

 

Efter kursen har du fått de verktyg du behöver för att möta människor i sorg, kris eller förändringsprocesser på ett professionellt och bra sätt. Du har även fått tillgång till en metod för att bearbeta egna tidigare förluster och kommande förändringar. Genom våra kostnadsfria återträffar som hålls löpande ges du dessutom möjligheten att ytterligare fördjupa dina kunskaper i ämnet.
 

Kursupplägg
Innan kursstart rekommenderar vi att du läser boken Sorgbearbetning, vilken vi skickar till dig efter din anmälan. Genom att läsa och reflektera kring dina gamla föreställningar om sorg förbereder du dig mentalt på kursen. Inledningsvis sitter vi i en större grupp om 15-20 personer. Vi presenterar oss då kort för varandra, går igenom kursupplägget och diskuterar hur vi kan stödja varandra. När vi gör vårt individuella sorgearbete sitter vi i mindre grupper om 3-4 personer, grupper som är desamma under hela kursen.

 

Praktisk kursinformation
Kurslängd: Tre heldagar kl.09:00-17:00 (se nedan för aktuella datum och veckodagar). På kvällarna behöver du avsätta en timme för hemuppgifter.

Datum: Bestäms i samråd med uppdragsgivaren
Ort: Stockholm eller annan ort som uppdragsgivaren önskar
Kursledare: Susanne Nilsson eller Anders Magnusson

I kursen ingår:

  • Verktyg för egen sorgbearbetning
  • Kunskap om sorg, kris och förändringsprocesser
  • Boken Sorgbearbetning (skickas efter kursanmälan, bör läsas innan kursstart). Klicka här för att provläsa kursbokens två första kapitel.
  • Kursmaterial, föreläsningsanteckningar och kommunikationskompendium
  • Samtalsmetodik för att möta andra i sorg, kris och förändring
  • Återträffar för ytterligare egen sorgbearbetning

Avgift: Kostnaden är normalt 9 900 kr per person plus moms, men faktiskt pris är beroende på antal deltagare, kurslokal, resa och boende. Kontakta oss gärna för offert.

Förkunskapskrav: Inga formella förkunskaper krävs, men boken Sorgbearbetning bör läsas innan kursstart.

Undervisningsformer: Föreläsningar varvas med enskilt arbete, diskussioner och gruppövningar. På kvällstid behöver kursdeltagaren avsätta cirka en timme för hemuppgifter.

Diplomering: Diplom erhålls efter fullföljd kurs. För att bli diplomerad krävs närvaro under hela kurstiden, samt att de övningar som ingår i utbildningen genomförs.

Övrigt: Planera inte in något annat under kursen. Alla deltagare behöver närvara hela tiden. Det kan även vara bra att inte boka in andra aktiviteter under kurskvällarna, samt att avsätta tid för vila och reflektion dagen efter kursen. Om du kommer från annan ort så klicka här för våra boendeförslag.

 

Ladda ner kursbeskrivning som PDF >>