Våra kunder – privatpersoner, företag, m.fl.

Våra kunder kommer till oss för att lära sig mer om sorg, kris och förändringsprocesser
– antingen för att möta och hjälpa andra eller för att bearbeta egna sorger och förluster.

 

Vi erbjuder föredrag, kurser, uppdragsutbildningar och ger ut böcker i ämnet. Bland våra kunder är drygt hälften privatpersoner. Resterande kunder utgörs av företag, kommuner, landsting, skolor, myndigheter, organisationer och trossamfund. Nedan återges ett urval av våra kunder.

 

Om du kommer från ett företag eller organisation och är intresserad av skräddarsydda föredrag och uppdragsutbildningar, kontakta oss.

 Exempel på våra kunder


Kommun, landsting och skola

Myndigheter, organisationer och trossamfund

Företag