Hoppa till innehåll

Anmälningsvillkor

Hem » Våra kurser » Boka kurs » Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. När vi mottagit din anmälan skickar vi kallelse, kurslitteratur och faktura som en bekräftelse på din kursanmälan. Vid anmälan till reservplats är anmälan bindande först efter att en erbjuden plats accepterats. Om val av alternativt kursdatum görs i samband med anmälan till reservplats, så är anmälan till det alternativa kursdatumet bindande. Plats kan efter överenskommelse överlåtas till annan person.

Ombokning

Ombokning ska se skriftligt. Vid byte till annat kursdatum gäller följande villkor:
  • Vid ombokning 31 dagar eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.
  • Ombokning 0–30 dagar före kursstart medges ej.
  • Vid ombokning förfaller fakturan till betalning på ursprungligt förfallodatum.

Avbokning

Avbokning ska ske skriftligt. Vid avbokning av kurs gäller följande villkor:

  • Vid avbokning 31 dagar eller mer före kursstart debiteras en administrativ avgift om 500 kr.
  • Vid avbokning 30–15 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
  • Vid avbokning 14–0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid avbokning av kurs där kursen delbetalats tillkommer 100 kr per betald delbetalningsfaktura och 50 kr per obetald delbetalningsfaktura i administrativ avgift. Vid avbokning återbetalas eventuellt överskjutande belopp till av kund angivet konto inom 14 dagar, med avdrag för tidigare nämnda administrativ avgift om 500 kr och eventuella delbetalningsavgifter. Om deltagare ej infinner sig till kursstart, alternativt avbryter pågående kurs, debiteras hela kursavgiften.

Sjukdom

Närvaro är obligatorisk under hela kursen, både för deltagarnas egen skull och för tryggheten i gruppen. Om du på grund av egen plötslig sjukdom eller på grund av oförutsedd vård av sjukt barn inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja bokad kurs, så får du gå om hela kursen vid ett annat tillfälle inom ett år mot en tillkommande administrativ avgift om 500 kronor. Dock förfaller kursavgiften till betalning enligt ursprungligt förfallo­datum. Sjukdom ska meddelas oss snarast, styrkas med läkarintyg eller intyg om VAB från förskola/skola, samt inte kunnat förutses vid tidpunkten för kursanmälan. Vid företagsfakturering tillkommer moms på angiven avgift.

Kursmaterial

Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften. Avdrag på kursavgiften istället för kurslitteratur medges ej. Efter fullföljd kurs erhålls ett diplom som bevis på ditt deltagande.

Kost och logi

I kursavgiften ingår fika. Lunch ingår ej. Eventuellt logi ordnas och betalas av deltagaren.

Betalning

Kursavgiften faktureras i samband med kursanmälan. Följande betalningsvillkor gäller:

  • Privatpersoner: Faktura förfaller inom 10 dagar, dock tidigast 90 dagar före kursstart.
  • Företag: Faktura förfaller inom 30 dagar, dock tidigast 90 dagar före kursstart. Moms tillkommer på samtliga priser, även på avgifter för delbetalning och eventuell avbokning.

För kunder bosatta i Sverige finns det möjlighet att dela upp betalningen på upp till 10 månader mot en avgift om 100 kr per delbetalning. Vid delbetalning görs förenklad kreditprövning med kännedomskopia (ingen registrering hos UC sker). Första delbetalningen förfaller 10 dagar efter kursanmälan, dock tidigast 90 dagar före kursstart. Resterande delbetalningar förfaller därefter med en kalendermånads mellanrum. Vid försenad delbetalning förfaller samtliga delbetalningar, d.v.s. hela kursavgiften, till omgående betalning.

Påminnelseavgift vid försenad betalning är 60 kr, vilket även gäller vid försenad delbetalning. För juridiska personer är påminnelseavgiften lagstadgade 450 kr. Vid inkassokrav tillkommer enligt inkassolagen ytterligare en avgift om 180 kr. Vid försenad betalning tar vi även ut en dröjsmålsränta om 18 % årligen.

Ångerrätt

För privatpersoner tillämpar vi lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att du som privatperson har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från den dag du gjorde din anmälan, under förutsättning av kursen inte påbörjats innan dess.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta via e-post till info@sorg.se innan ångerfristen löper ut. Ange tydligt i mejlet att du vill utnyttja din ångerrätt. Ångrar du dig under ångerfristen kommer vi inom 30 dagar från att vi mottagit dina bankuppgifter återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Utnyttjas ångerrätten ska utskickad fysisk bok returneras i oanvänt skick inom en (1) vecka på kundens bekostnad till nedanstående adress. Returnera ej boken till vår distributör Stjärndistribution då detta utöver extra arbete även medför betydande extra avgifter för institutet.

Adress för eventuell bokretur:
Svenska Institutet för Sorgbearbetning
Tegnérgatan 24
113 59 Stockholm

Returneras inte boken debiteras 280 kronor för den fysiska boken.  Returneras boken till annan adress än ovan, till exempel till Stjärndistribution, debiteras kunden en avgift om 280 kr. Om ljudbok beställts i samband med kursanmälan och ångerrätten utnyttjas ska alltid 280 kronor erläggas, eftersom nedladdningslänk till den digitala ljudboken skickas i samband med kursanmälan.

Inställd kurs eller byte av kursledare

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs, varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder byta ut angiven kursledare, samt vid behov byta kurslokal.