Hoppa till innehåll

Copyright

Hem » Copyright

Läs dessa villkor innan du använder webbplatsen. Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls av Svenska Institutet för Sorgbearbetning (SIS) som en tjänst för dess kunder och informationen får endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior får hämtas om inget annat anges i villkoren nedan. 

 

När du hämtar material från den här webbplatsen accepterar du också dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda webbplatsen eller hämta material från den. 

 

Information om varumärken
Alla namn, logotyper och varumärken tillhör SIS. SIS:s varumärken eller märkesnamn får endast användas enligt vad som tillåts i villkoren i denna information eller med tillstånd från SIS. All användning av SIS:s varumärken i annonser eller reklam för SIS:s produkter kräver bekräftelse.

 
Information om bilder
Samtliga bilder på hemsidan är tagna av fotografen Anja Callius, vilken också äger upphovsrätten till bilderna (www.callius.nu). Bilderna med bildtexten Kreativinsikt.se är hämtade ur boken Skönhet är plåster på själens sår, vilka här är publicerade med tillstånd av förlaget (www.kreativinsikt.se).

 

Begränsad användning/licens för en kopia
Allt innehåll på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp och programvara, tillhör SIS och är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. Otillåten användning eller distribution av material från denna webbplats kan innebära överträdelse av upphovsrätt, varumärkeslag och/eller annan lagstiftning och kommer att beivras. 

 

Den här webbplatsen eller delar av den får inte på något sätt kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt exploateras i kommersiellt syfte om det inte uttryckligen har godkänts av SIS. Det är tillåtet att hämta en kopia av informationen på SIS:s webbplatser till en enstaka dator och endast avsett för personligt, icke kommersiellt och internt bruk, såvida inte en speciell licens annars skriftligen har erhållits från SIS. 

 

Det är inte tillåtet att ändra, använda eller överföra informationen för något kommersiellt ändamål, ej heller att ta bort meddelande om upphovsrätt eller ägare från informationen. Du accepterar att bidra till att förhindra otillåten kopiering av materialet och att se till att, i förekommande fall, anställda i företaget respekterar dessa begränsningar. 

 

SIS utlovar inga rättigheter, varken uttryckligen eller underförstått, till patent, upphovsrätt, varumärken eller affärshemligheter.