Hoppa till innehåll

Kursresultat

Kursresultat

I vårt arbete är kvalitet, trygghet och konkreta resultat av central betydelse. För att säkerställa kursens standard och kursledarnas kompetens utvärderas samtliga kurser. Dessutom har Mälardalens högskola gjort en oberoende utvärdering som visar på metodens goda resultat.¹ Studien visar att metoden leder till märkbart positiva effekter på de vanliga sorgereaktionerna: nedstämdhet, energiförlust och koncentrationssvårigheter. Andra positiva resultat är lättnadskänsla, ökad närvaro, mindre stress, rädsla och ilska, mindre skuldkänslor, samt bättre känslomässig relation till sig själv och andra.

Vårt kvalitetsarbete gör att vi har drygt 99 % nöjda kursdeltagare och att 97 % av våra deltagare rekommenderar kursen till andra. Nedan redovisas resultaten av den uppföljning som görs direkt efter respektive ett år efter avslutad kurs (baseras på ca 1500 enkätsvar).

 

Kvalitetsuppföljning direkt efter avslutad kurs

 

Vad tyckte du om kursen?
Mycket bra 88 %   diagram_1_2011
Bra 11 %  
Neutral 1 %  
Dålig 0 %  
 
Hur upplevde du kursledaren?
Mycket lämplig 93 %   diagram_2_2011
Lämplig 6 %  
Neutral 1 %  
Dålig 0 %  
 

Resultatuppföljning ett år efter avslutad kurs

 

Rekommenderar du kursen till andra?
Ja 97 %   diagram_3_2011
Nej 3 %  
 
Har du fått ett positivt resultat av kursen?
Ja 94 %   diagram_4_2011
Nej 6 %  

¹ Att uppleva och bearbeta sorg (2007) Camilla Ihrmark, Mälardalens högskola, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap. Studien har antagits för publicering i den amerikanska medicinska tidskriften Omega – Journal of Death and Dying med utgivning hösten 2011.