Kursjämförelse

Nedan finner du en översikt över vad som ingår i respektive grundkurs.

 

Kursinnehåll Egen bearbetning Hjälpa andra
Verktyg för egen sorgbearbetning

Kunskap om sorg, kris och förändringsprocesser

Boken Sorgbearbetning

Kursmaterial och föreläsningsanteckningar

Återträffar för ytterligare egen bearbetning

Metod att hjälpa andra att bearbeta olika sorger och förluster  

Kursmanual för att hålla egna kurser i grupp och individuellt  

Foldrar och texter för presentation av metoden i egen verksamhet  

Personlig handledning kring metoden utan tidsbegränsning  

Samtalsmetodik för att möta andra i sorg och kris  

Kommunikationskompendium  

Föredragsformat med OH-bilder och text för egna föredrag  

 

* För att gå vår fördjupningskurs behöver du ha gått en av våra grundkurser, samt bearbetat minst 10 egna relationer.

 

Ladda ner kursjämförelse som PDF >>