Företag och organisationer

Möter du i ditt arbete människor i sorg, kris eller förändringsprocesser? Händer det att du själv, eller de du möter och hjälper, besväras av koncentrationssvårigheter, trötthet eller humörsvängningar?

 

Vid sorger, kriser och förändringsprocesser uppstår olika förlustreaktioner, vilket är normalt och naturligt. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd, men skulle vi inte göra det om vi visste hur? Bristande kunskap om hur vi bearbetar sorger och förluster kan leda till betydande problem och kostnader för både företag, organisationer och den drabbade.

 

Genom våra skräddarsydda föredrag och utbildningar erbjuder vi verktyg för att hantera sorg, kris och förändringsprocesser.

Här följer några exempel på det som vi kan erbjuda:

   –  Seminarium á 90 minuter

   –  Föredrag á 3 timmar

   –  Temadag (se länk för exempel)

   –  Möta andra – diplomeringskurs, 3 dagar

   –  Hjälpa andra – certifieringskurs, 5 dagar

 

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation?

Kontakta mig gärna för mer information. Vill du veta mer om innehåll och skillnader

mellan våra olika uppdragsutbildningar kan du även se vår kursjämförelse.

 

Varma hälsningar,


Anders Magnusson

 Exempel på våra kunder


Kommun, landsting och skola

Myndigheter, organisationer och trossamfund

Företag