Andras kurser för egen sorgbearbetning

Utöver institutets kurser erbjuder de handledare, som vi har certifierat, nedanstående kurser i egen regi. Kurserna som erbjuds är inte grupp- eller samtalsterapi, utan en pedagogisk metod där deltagaren genomför ett eget sorgearbete med handledning och stöd från kursledaren. 
 
Programmet för Sorgbearbetning – gruppformat 
Kursen omfattar vanligtvis åtta gruppträffar á två timmar. Under kursen får deltagaren genomföra ett eget sorgearbete. 
 
Programmet för Sorgbearbetning – individuellt format 
Kursen omfattar normalt åtta individuella träffar á en timme. Under kursen får deltagaren genomföra ett eget sorgearbete.
 
Certifierade Handledare i Sorgbearbetning
Nedan finner du några av de handledare som vi har utbildat. De flesta certifierade handledare finns dock inte med i förteckning, då vi har utbildat över 2 500 personer i metoden. För att få medverka i förteckningen behöver den certifierade handledaren även uppfylla följande erfarenhetskrav:
  • Arrangerat tre gruppkurser
  • Handlett tio individuella kursdeltagare
  • Gått vår fördjupningskurs
  • Bearbetat minst tio egna relationer
Samtidigt som vi förmedlar dessa kontakter vill vi vara tydliga med att handledarna arrangerar kurserna helt i egen regi. Handledarna har tillgång till stöd från oss på institutet, men ansvaret för kursens genomförande vilar helt på den certifierade handledaren. Undrar du om någon kursarrangör som inte finns med i förteckningen är utbildad av institutet, är du varmt välkommen att kontakta oss.


Alexandra Aneer

Alexandra Aneer

SKÖVDE

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Anders Jansson

Anders Jansson

GRYCKSBO

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Anette Dahlqvist

Anette Dahlqvist

LIDINGÖ

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Anna Parfa

Anna Parfa

MALMBERGET

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Annika Kihlgren Lindberg

Annika Lindberg

ÖREBRO

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Björg Wiberg

Björg Wiberg

ANDERSLÖV

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Christel Lilja

Christel Lilja

LUND

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Eleonora Bohman

Eleonora Bohman

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Ewa Larsson

Ewa Larsson

SÖDERTÄLJE

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Gunnel Lavin

Gunnel Lavin

HOVÅS

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Görel Enegren

Görel Enegren

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Inga-Britt Gustafsson

Inga-Britt Gustafsson

JOHANNESHOV

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Janet Danielsson

Janet Danielsson

LUDVIKA

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Josefina Tengroth

Josefina Tengroth

OXELÖSUND

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Karin Carlsson

Karin Carlsson

DALSJÖFORS

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Karina Nordstedt

Karina Nordstedt

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Katarina Kjellvertz

Katarina Kjellvertz

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Lena Andreasson

Lena Andreasson

GÖTEBORG

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Lena Nordendahl

Lena Nordendahl

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Linda Nordh

Linda Nordh

JÖNKÖPING

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Linda Dyrefelt

Linda Dyrefelt

GÖTEBORG

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>

Marianne Pettersson

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Marie Olofsson

Marie Olofsson

TYRINGE

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Nils Rygaard

Nils Rygaard

GYTTORP

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Ruben Cuenca

Ruben Cuenca

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Susanne Nilsson

Susanne Nilsson

MALMÖ

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Urszula Bergman

Urszula Bergman

UDDEVALLA

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Ylva Wegler

Ylva Wegler

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>