Andras kurser för egen sorgbearbetning

Utöver institutets kurser erbjuder de handledare, som vi har certifierat, nedanstående kurser i egen regi. Kurserna som erbjuds är inte grupp- eller samtalsterapi, utan en pedagogisk metod där deltagaren genomför ett eget sorgearbete med handledning och stöd från kursledaren. 
 
Programmet för Sorgbearbetning – gruppformat 
Kursen omfattar vanligtvis åtta gruppträffar á två timmar. Under kursen får deltagaren genomföra ett eget sorgearbete. 
 
Programmet för Sorgbearbetning – individuellt format 
Kursen omfattar normalt åtta individuella träffar á en timme. Under kursen får deltagaren genomföra ett eget sorgearbete.
 
Certifierade Handledare i Sorgbearbetning
Nedan finner du några av de handledare som vi har utbildat. De flesta certifierade handledare finns dock inte med i förteckning, då vi har utbildat över 2 500 personer i metoden. För att få medverka i förteckningen behöver den certifierade handledaren även uppfylla följande erfarenhetskrav:
  • Arrangerat tre gruppkurser
  • Handlett tio individuella kursdeltagare
  • Gått vår fördjupningskurs
  • Bearbetat minst tio egna relationer
Samtidigt som vi förmedlar dessa kontakter vill vi vara tydliga med att handledarna arrangerar kurserna helt i egen regi. Handledarna har tillgång till stöd från oss på institutet, men ansvaret för kursens genomförande vilar helt på den certifierade handledaren. Undrar du om någon kursarrangör som inte finns med i förteckningen är utbildad av institutet, är du varmt välkommen att kontakta oss.


Alexandra Aneer

Alexandra Aneer

KVÄNUM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Anders Jansson

Anders Jansson

GRYCKSBO

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Anette Dahlqvist

Anette Dahlqvist

LIDINGÖ

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Anna Parfa

Anna Parfa

MALMBERGET

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Christel Lilja

Christel Lilja

LUND

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Ewa Larsson

Ewa Larsson

SÖDERTÄLJE

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Görel Enegren

Görel Enegren

NYKÖPING

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Hanne Schjerven Fors Paulsrud

Hanne Schjerven Fors Paulsrud

ASKER, NORGE

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Janet Danielsson

Janet Danielsson

LUDVIKA

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Josefin Haraldsson

Josefin Haraldsson

MÖLNLYCKE

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Josefina Tengroth

Josefina Tengroth

OXELÖSUND

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Lena Andreasson

Lena Andreasson

GÖTEBORG

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Linda Dyrefelt

Linda Dyrefelt

GÖTEBORG

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Marianne Pettersson

Marianne Pettersson

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Marie Olofsson

Marie Olofsson

HäSSLEHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Mio Rubin

Mio Rubin

ÅKERSBERGA

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Nils Rygaard

Nils Rygaard

GYTTORP

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Susanne Nilsson

Susanne Nilsson

MALMÖ

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Therese Wee

Therese Wee

TRONDHEIM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>
Ylva Wegler

Ylva Wegler

STOCKHOLM

Läs min presentation >>
Skicka ett meddelande >>