Hoppa till innehåll

Tillfälliga lättnader

Hem » Fakta om sorg » Tillfälliga lättnader

Tillfälliga lättnader

En anhörigs död, en skilsmässa och andra större förluster producerar en enorm mängd känslomässig energi. Samtidigt har de flesta av oss från tidig barndom fått lära oss att hantera sorgliga och smärtsamma känslor på ett felaktigt sätt, vilket gör att vi oftast saknar verktyg för bestående läkning. Istället uppmuntras vi, aktivt eller passivt, att använda tillfälliga lättnader för att döva smärta.

En klichéartad berättelse illustrerar väl detta faktum. Ett litet barn kommer hem efter att ha blivit sårat av ett annat barn på lekplatsen. Mamman, pappan eller någon annan vårdnadshavare undrar vad som hänt. Barnet svarar med tårar i ögonen att ett av de andra barnen var elakt. ”Var inte ledsen, kom så köper vi en glass”, säger då den vuxne. Därmed lär sig barnet från en vuxen förebild den livslånga läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat.

Då myterna om sorg inte ger någon vägledning till hur känslomässig läkning kan uppnås, utvecklar sörjande ofta olika beteenden för att få tillfällig lättnad. Bland annat visar en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset att närmare en tredjedel av alla änkor använde alkohol i ett försök att lindra sin sorg. Här följer några exempel över inlärda beteenden som kan ha en negativ inverkan på sörjande:

  • Tröstätande
  • Alkohol och psykofarmaka
  • Arbete och träning
  • Shopping
  • Sex
  • Vredesutbrott

De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva. De kan dock bli skadliga när de upprepas frekvent under längre tid. Att äta en glass har ingen bestående inverkan på den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Shopping kanske lindrar för stunden, men gör inget åt de bakomliggande orsakerna till sorgen och smärtan.

Gemensamt för samtliga dessa flyktvägar är att de tillfälligt förändrar sinnesstämningen, vilket skapar en illusion av förbättring. Men effekten är bara kortsiktig och det finns risk att beteendet snart upprepas, vilket för den sörjande längre och längre bort från det sorgearbete som behöver göras.

Läs mer: Sorgbearbetning >>